Aydın Olay, Efeler Haberleri, Güncel Son Dakika, Gündem

Aydın’da kurban kesim yerleri belirlendi

Aydın’da kurban kesim yerleri belirlendi
10 Temmuz 2020 - 12:12

2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu 26/06/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

I- İLKELER VE GENEL KURALLAR

1- 26/06/2020 tarih ve 31167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliği ile Hayvan Sağlığı Zabıtası, Sağlık, Çevre, Belediye mevzuatlarına ve Efeler İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyon Kararına uygun olarak yürütülmesi esastır.

2- Komisyonca belirlenerek aşağıdaki maddelerde sayılan ve Komisyonca hazırlanacak kesim mahalleri dışında Kamu mülkiyetindeki alanlarda, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki umumun menfaatine mahsus alanlarda, park, meydan, yol, refüj, kaldırım vb. gibi alanlarda kesim yapılması yasaktır. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecektir.

3- Aşağıdaki maddelerde sayılan Kurban Satış ve Kesim mahallerinin hazırlanması, yine belirlenecek standartlara uygun olarak hazırlanıp hizmete sunulması ve hizmetlerin aksaksız yürütülmesinden ilgili Belediye Başkanlıkları sorumludur.

4- Gerekli görüldüğünde kesim yapacak kasaplar için Halk Eğitim Merkezi tarafından Belediye Kesim Yerinde tekniğe ve hijyenik şartlara uygun kesim hususunda uygulamalı olarak kurs verilmesi sağlanacaktır.

5- 26/06/2020 tarih ve 31167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince tüm kurumlar kendilerini ilgilendiren konular hakkında gerekli tedbirleri alacaklardır.

6- İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak, küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek, kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET’ten sorgulanarak hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek, kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek. Bu arada kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan ”HaySag” isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek sorgulanabilecektir.

II- KURBAN SATIŞ MAHALLERİ

1- Komisyonca belirlenen mahaller dışında Kurban satışı yasaktır. Kurban Satış Mahalli olarak; 

Aydın – Çine karayolunun 2. km’si (1.Kanal kavşağının) doğusunda bulunan Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı belirlenmiştir. 

2- Bu mahallerde gerekli alt yapının tesisinden, mevzuata uygunluğunun, tesis ve takibinden, ulaşım, trafik, güvenlik gibi hizmetlerin sağlıklı yürütülmesinden ilgili Belediye sorumlu olacaktır. Görevli güvenlik birimleri Belediye Başkanlıklarına yardımcı olacaklardır.

3- Kurban satış ve kesim yerlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı gerekli tedbirleri alacaklardır. 

III- KURBAN KESİM MAHALLERİ VE ŞARTLARI

1-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük  kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır. 

2- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir

3- Kurban Hizmetleri Komisyonunca Covid-19 salgını nedeniyle kurban kesim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıdaki kesim yerleri ve günlük kesim kapasiteleri belirlenmiştir.

 1. Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı                          2000 Adet
 2. Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii                                 75     Adet
 3. Zeybek Mahallesi Toki Konutları                     75     Adet
 4. Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanı               75     Adet
 5. Ilıca Mahallesi Ayter Alanı (Form yanı-Müze arkası)       75     Adet

4- Vakıf, dernek veya özel işletmelere ait kesim yerlerinde gerekli koşulları sağlamak amacıyla müracaat etmeleri halinde Komisyonca denetlenerek kesim için uygun olanlara, Kurban Kesim Belgesi verilecektir. 

5- Kurban kesim yerlerinde  aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların sağlanması ilgili kurumlarca yerine getirilir.  

 1. a) Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacaktır.
 2. b) Kurban satış yerleri 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecektir.
 3. c) Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolü ile işaretlenerek vatandaşlar uyarılacaktır.

ç) Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olamayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun olacaktır.

 1. d) Efeler Belediyesince satış ve kesim yerlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek ateşi 38 derece ve üstü olanların girişine izin verilmeyerek sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanır.
 2. e) Satıcılar ve müşteriler arasında ‘el teması’ olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, ‘tokalaşma’ yapılmayacaktır.
 3. f) Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak, hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak ve bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacaktır.
 4. g) Hayvan satış alanı giriş kapılarına ve uygun yerlere Covid-19’dan korunma yollarını gösteren gerekli uyarı levhaları asılır.

ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen mekanlardan seçilir.

 1. h) Kurban kesimi yapılacak alanın zemini düzgün olarak tesviye edilip betonarme olması sağlanacaktır. 

ı) Efeler Belediyesince kurban satış ve giriş yerlerine hijyen tüneli konulması ve el antiseptiği bulundurulması sağlanır.

 1. i) Kurban satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi zorunludur. 
 2. j) Efeler Belediyesince kurban satış ve kesim yerlerinde oturma alanları, tuvalet ve çadır kurulması sağlanır.
 3. k) Kurban kesimi yapılacak alanda yeterli sayıda musluk ile temiz su bulundurulacaktır. Kurban kesim yerlerindeki su sisteminin bağlanması ve açılmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır.
 4. l) Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanın önlenmesi, Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacaktır. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır. Randevular 07.2020 tarihinden sonra 0256 212 55 04 – 0256 212 55 05 irtibat telefon numaralarından alınacaktır.
 5. m) Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı  ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.
 6. n) Kurban kesimi sırasında hayvanın asılması için kanca ve askı sehpası bulundurulacak ve hijyen şartlarına uyulması sağlanacaktır
 7. o) Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapması na  müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

ö) Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

 1. p) Herhangi bir nedenle kesim esnasında kaçan büyükbaş kurbanlıkların yakalanması hususunda uyuşturucu tüfekle müdahale edilebilmesi için ilgili Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirler alınacaktır.
 2. r) Kurban kesiminden sonra ortaya çıkacak atıklar için yeterli sayıda çöp bidonu, çöp kamyonu bulundurulacaktır.
 3. s) Kurban kesimi için hijyenik şartlara uygun şekilde yeterli sayıda çukur açılacak, kesilen  kurbanlık hayvanların kanlarının görülmemesine azami dikkat gösterilip, kesim sonrasında herhangi bir bulaşıcı hastalık ve çevre kirliliğine yol açmaması için açılan çukurların hemen kapatılması sağlanacaktır.

ş) Kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen Kurban etlerinin ve organlarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak, derin bir çukura gömülmesi ve üzerine kireç dökülerek kapatılması ve imhası sağlanacaktır. 

 1. t) Özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler  ise kurbanını beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşan zemin üzerinde kesilerek, akan kan hemen toprakla kapatılıp gerekirse kireçlenerek  ve kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmamasına özen gösterilir. 
 2. u) Kurban kesim yerlerine İlçe Tarım Müdürlüğünce Veteriner Hekim görevlendirmeleri yapılacaktır. 
VETERİNER TELEFONLARI
S.NADI SOYADIGÖREViTELEFON NO
1Melih BORVAVeteriner Hekim0 535 86623 38
2Metin AYANVeteriner Hekim0 532 544 46 53
3Oğuz ERYILMAZVeteriner Hekim0 530 603 80 47
4Bahadır KÜÇÜKÇOBANVeteriner Hekim0 532 587 64 19

IV- DENETLEME ve CEZALAR

Gerek belirtilen kesim mahallerinde, gerekse özel mahallerdeki kesim işlemini komisyon adına denetlemek üzere;

1- Görev mahalline göre sorumlu Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleri denetleme ekibine yardımcı olacakları gibi genel güvenlik tedbirleri açısından da planlarını yapacaklardır.

2- Denetleme ile görevli denetleme ekipleri re’sen ya da ihbar üzerine tespit edecekleri aykırılıkları mahallinde tutanağa bağlayacaklar ve Komisyon Başkanlığına (Kaymakamlık) gereği için intikal ettireceklerdir. Komisyon Başkanlığı değerlendireceği tutanakları cezai işlem uygulanması için cezayı vermekle yetkili Kamu Birimlerine bir üst yazıyla intikal ettirecek ve sonucunu takip edecektir.   

3- Denetleme Komisyonu ile Komisyon Başkanlığı arasındaki irtibat ve eşgüdümü sağlamak ve gelecek ihbarları Denetleme Komisyonuna ileterek sonucunu izlemek, ihbarcı ya da müştekilere bilgi vermek üzere Kurban Bayramının ilk üç günü için Efeler İlçe Müftülüğü bünyesinde bir irtibat masası oluşturulacak, bu masada nöbet usulü görev yapılacaktır. Komisyon İrtibat Masası Tel: 0256 212 55 04 – 0256 212 55 05

İrtibat masasının tanzim ve çalışmasından Efeler İlçe Müftülüğü sorumludur.

4- Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 351,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

5- Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88.499,00 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.199,00 TL idari para cezası verilecektir.

6- Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

7- Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyen kurallarına uyularak ve usulüne uygun bir zamanda yapılacaktır.

8- Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak, bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.902,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

9- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç, susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947,00 TL idari para cezası verilecektir. 

V- ÜCRETLER

1- Kurban hizmetleri komisyonu kararı gereğince; kesim mahallerinden yararlanma ücretsizdir. Bu mahallerden yararlanacak vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

VI- İLAN ve YÜRÜRLÜK

1- Bu Komisyon kararı gerekleri icra ve takip edilmek, aynı zamanda vatandaşlara da uygun olan her türlü vasıtalar ile ilan edilmek üzere Belediye Başkanlıklarına, Mahalle Muhtarlıklarına, Güvenlik Birimlerine, ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Mahalli basın organlarında haber niteliğinde yayınlatılmak üzere Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, özellikle Belediye Başkanlıkları, Muhtarlıklar, Müftülük bu kararın en seri ve uygun şartlarda vatandaşlara ilanından sorumlu olacaklardır.

2- Bu Karar Kaymakamlık Makamının Onayını Müteakip yürürlüğe girecek olup, yürütülmesinden Komisyon ve Komisyona karşı ilgili / görevli tüm Kurumlar sorumlu olacaktır.

KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.