Aydın Olay, Efeler Haberleri, Güncel Son Dakika, Gündem

Gıdada taklit ve tağşişe 5 yıla kadar hapis cezası geliyor

Gıdada taklit ve tağşişe 5 yıla kadar hapis cezası geliyor
19 Mayıs 2020 - 13:07

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Aynı suçun iki yıl içinde tekrarlanması durumunda ise işletmeci 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilebilecek

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Aynı suçun iki yıl içinde tekrarlanması durumunda gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründeki faaliyetinden men edilecek.

Uzun süredir gündemde olan gıdada taklit ve tağşişte cezai yaptırımların artırılmasını öngören yasa değişikliğinin Haziran ayında Meclisin yeniden çalışmalarına başlamasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti Grubu tarım, gıda, orman, tarım arazileri, tütün ve şeker konusunda düzenlemelerin yer aldığı yeni bir torba kanun teklifi üzerinde çalışma başlattı. Yapılan taslak çalışmaya göre 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununda yapılan değişiklikle gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik cezalar da yeniden düzenleniyor.

Yanıltıcı yayın tanımı yapılıyor

Kanuna ‘yanıltıcı yayın’ tanımı ekleniyor. Yanıltıcı yayın, h er türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar olarak tanımlanıyor. Taklit ve tağşiş yapılmış ürünün işleme tabi tutulamayacağı ve piyasaya arz edilemeyeceği kanuna ekleniyor.

10 yıl sektörden men edilecek

Kanunun cezai yaptırımlarla ilgili maddesi yeniden düzenleniyor. Taslak çalışmaya göre; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulacak. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilecek. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

-Üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin liradan,

-İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin liradan aşağı olmamak ve 500 bin lirayı geçmemek kaydıyla gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idarî para cezası verilecek.

Fiilin iki yıl içinde tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden üç bin güne kadar adli para cezası verilecek ve gıda veya yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar sektördeki faaliyetinden men edilecek. Gerçeğe aykırı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Yüzde 30 yerli tütün kullanılacak

Hazırlanan taslağı ile Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda da değişiklik yapılarak yerli tütün kullanım şartı getiriliyor. Taslağa göre; tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30’unun Türkiye’de üretilen tütün olması zorunlu hale getiriliyor. Tarım ve Orman Bakanına , bu oranı yüzde 45 kadar artırmaya ve yüzde 15’ine kadar indirmeye yetki veriliyor.

Tarım arazileri hobi bahçesi için bölünemeyecek

Kanun teklifi taslağı ile sulama kooperatifleri DSİ’den çıkarılarak Bakanlığa bağlanıyor. Özel ormanların ve ağaçlandırmanın teşviki yönünde düzenlemeler yapılırken, devlet ormanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin veriliyor. Tarım arazilerine ilişkin düzenlemelerde yapılırken, tarım arazilerinin paydaşlara devrinde bazı vergi ve harçlardan muafiyet, tarım arazilerinin satışında önalım hakkının kaldırılması, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık hallerine yönelik denetim ve yaptırımların genişletilmesi ve tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi yönünde düzenlemeler yapılıyor.

KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.