Aydın Olay, Efeler Haberleri, Güncel Son Dakika, Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müfettiş alımı duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müfettiş alımı duyurusu
08 Mayıs 2020 - 19:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen müfettiş/başmüfettiş alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve aranan koşullar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı duyuru ile en fazla 20 müfettiş/başmüfettiş alımı yapacağını açıkladı.

Başvurular, 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na teftiskurulu@ktb.gov.tr adresinden e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuran adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın www.ktb.gov.tr” ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teftis.ktb.gov.tr” internet adresi üzerinden duyurulacak.

Duyuruya ilişkin detaylar şu şekilde:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı

NAKLEN MÜFETTİŞ/BAŞMÜFETTİŞ ALIMI DUYURUSU

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesiyle 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde hükmü uyarınca naklen müfettiş/başmüfettiş alımı yapılacaktır.

A) Başvuru Şartları:

1) Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 26/03/2020 tarihi itibariyle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında, yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olmak veya aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olmak,

2) Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi (Eski Sayıştay Binası), No:4, A Blok, Ulus-Altındağ/Ankara) 08-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olmak şarttır. (Başvuru sayısına göre bu tarihler uzatılabilir veya kısaltılabilir)

3) En fazla 20 müfettiş/başmüfettiş alımı yapılacaktır. Yeterli başvurunun olmaması veya sözlü sınavda başarılı olan sayısının az olması durumunda, sadece başarılı olanların naklen alım işlemlerine başlanacaktır. Boş kalan kadrolara ise 31/12/2020 tarihine kadar tekrar başvuru ve sınav usulüyle kadro durumuna göre naklen alım yapılabilir.

B) Başvuru Şekli, Başvuru Belgeleri, Yeri, Zamanı, Sınav ve Diğer Hususlar:

1) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Başvurular, 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına, (Hacı Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi “Eski Sayıştay Binası”, No:4, A Blok, Ulus-Altındağ/Ankara) ya da Başkanlığımızın teftiskurulu@ktb.gov.tr adresinden e-posta yolu ile yapılacaktır. E-posta yoluyla yapılacak başvurularda, belgelerin asılları sözlü sınav sırasında adaylar tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına elden teslim edilecektir. Sadece şahsen ve e-posta yoluyla ve başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların elektronik posta yoluyla başvurularında istenilen her bir belgenin ayrı ayrı dosyalarda olması kaydıyla “Pdf” formatında Başkanlığımızın elektronik posta teftiskurulu@ktb.gov.tr adresine 22/05/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

22/05/2020 Cuma günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Elektronik posta yoluyla başvuran adaylar sınava çağırılmaları durumunda, istenilen belgelerin asıllarını sözlü sınavın yapılacağı gün teslim etmek zorundadır.

2) Başvuru Belgeleri:

Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

a) Başvuru formu, Başvuru formu örneği için tıklayınız.

b) Kurumlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi,

c) Yabancı dil bilgilerini gösterir belgeler, aldıkları başarı belgeleri, ödüller ve cezalara dair kurum yetkilileri tarafından imzalı belge,

d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır),

3) Sınav:

a) Naklen başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Başkanlığımızın (https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

b) Sözlü sınavda adaylar; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirtilen; “Mali Mevzuat”, “Personel Mevzuatı”, “Teftiş, Soruşturma Mevzuatı ve Uygulaması” konularında bilgileri ile birlikte yine aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen; “Genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” yönünden sınav kurulunca değerlendirilir.

c) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.

d) En yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek belirlenebilir. Kontenjan ve kadro dahilinde başarılı olanlara durum yazılı olarak bildirilir.

4) Diğer Hususlar:

Yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirilen günler, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişi kadrolarında geçirilmiş sayılır.

KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.